Dimnjak

Da bi se osigurala funkcionalnost kamina, on mora biti priključen na pravilno urađen dimnjak.

Graditelji objekta često pogriješe gradeći dimnjak sa kote poda, nekada i podruma, što je svakako nepotrebno i višestruko smeta:

  • povećava trošak gradnje
  • zauzima prostor i „izbacuje“ kamin u prostoriju za četrdesetak cm
  • odmiče osu kamina od ose dimnjaka i čini put dimnih gasova duži po horizontali


Idealno je kamin podvući ispod dimnjaka što znači da dimnjak počinje od prve ploče (plafona) iznad kamina. Odnos svijetlog otvora kamina (ekrana kamina) i presjeka dimnjaka 10:1. Za kamin čiji je ekran 70×50 dovoljan je dimnjak promjera 20 cm uz visinu dimnjaka iznad 6,5 m (spratnice sa krovom).

As 11

Zadovoljava i dvostruki klasični dimnjak presjeka 2x14x14cm, koji je potrebno na izlazu objediniti zajedničkim otvorom odgovarajućeg presjeka, visine 30x50cm od lima ili cigle sa kapom. Za visinu dimnjaka 5m presjek dimnjaka 20x25cm, a za dimnjak manje visine odgovara presjek 25×25 ili promjer „fi“ 28 – 30cm.

Povećanjem veličine kamina, posebno svijetlog otvora (ekrana kamina), procentualno se povećava presjek dimnjaka i obrnuto. Ako je izlaz dimnjaka blizu tjemena krova mora proći iznad tjemena min. 50cm. Prodorom u nižoj tački krova treba da ima visinu 15 stepeni niže od horizontale povučene sa tjemenog dimnjaka.

KAPA dimnjaka ne smije da ometa izlaz dima. Rastojanje kape od izlaznog grla dimnjaka ne smije biti manji od 80% prečnika dimnjačkog otvora. Idealno je rastojanje koliki je prečnik dimnjaka. Ako se u jednoj kući rade dva otvorena kamina, svaki kamin mora imati svoj dimnjak.

Pogrešno je na vrhu dimnjaka stavljati betonske rebraste kape ili zidati kućice sa krovićima u koje ulazi vjetar i često pravi kovitlac koji vrati dim dole u prostoriju.

Sviđaju Vam se naši proizvodi?

Sviđaju Vam se naši proizvodi?

Zatvori meni